På kysten

De kendte pladser og adgange til kysten

 

Selve klintekysten starter lidt syd for Bøgeskov Havn, og slutter ved Rødvig Havn, en strækning på godt 22 kilometer. Hele strækningen er faktisk én stor fiskeplads, men for udefra kommende kan Stevns klint godt virke både vanskelig og uoverskuelig, for hvor skal man begynde? Og hvordan kommer man nemmest ned på kysten.

 

Disse spørgsmål vil jeg i det følgende forsøge at redegøre for, så du som ny lystfisker på Stevns har noget at gå ud fra. De såkaldte "hotspots", som de fleste erfarne lystfiskere har opsøgt og dyrket gennem mange år, ja dem må du selv opsøge, så du kan gøre dig dine egne erfaringer, og måske finde nye spots, som du kan kalde helt dine egne.

 

Bøgeskov

 

Bøgeskoven, eller Gjorslev Bøgeskov, kært barn har mange navne, men stedet er kendt og elsket af alle, som fisker på Stevns. Mange forbinder Bøgeskoven med Traktørstedet, som ligger ved siden af havnen, og som er en af de sidste skovpavilloner i Danmark. Stedet har i næsten 100 år dannet rammen om mange udflugter og familieskovture, og det er virkelig et besøg værd.

 

Selve skoven er privatejet, og tilhører Gjorslev Gods, og jeg vil gerne understrege, at AL KØRSEL med motorkøretøjer i skoven er forbudt. Ofte bliver tilkørselsvejene til skoven aflukket og låst med bomme, og det er ofte sket, at uvedkommende bilister er blevet låst inde i skoven, så respektér skiltene og vær en ansvarlig lystfisker.

 

Når man kommer til Bøgeskov Havn, så kan man parkere ved selve havnen, eller ved traktørstedet, og fra dette udgangspunkt har man mulighed for at gå både mod nord og mod syd. Vælger man at gå mod nord, som de fleste gør, så har man næsten 3 kilometer spændende og indbydende fiskevand, hvor bundforholdene er en blanding af sandbund med spredte sten af forskellig størrelse, og med spredt bevoksning af blæretang og ålegræs. Pladsen kan fiskes hele året.

 

Vælger man at gå mod syd, så skifter bundforholdene umiddelbart efter havnen fra sandbund, til mere stenet bund, og dette bliver mere udtalt jo længere sydpå man bevæger sig. Når man kommer ca. 1,5 kilometer syd for havnen, så starter den egentlige klintekyst med kridtklinter i varierende højde. Ønsker man at vide, hvor dybt der er på de forskellige pladser, så må man anskaffe sig et søkort med dybdekurver.

 

Holtug Gl. Kridtbrud

 

Holtug Gl. Kridtbrud er en kendt og elsket plads blandt mange lystfiskere, både på grund af tilgængeligheden til kysten, og på grund af selve fiskepladsen. Mange lystfiskere på Stevns har haft deres debut netop på denne plads, og de fleste vender tilbage gang på gang.

 

Der blev brudt kalk og kridt på stedet helt frem til 1972, og kalken blev også udskibet fra denne lokalitet. Man kan faktisk stadig se spor af anlægget i klinten. I dag er området fredet på grund af et specielt dyre- og planteliv, blandt andet både stor og lille vandsalamander, som lever i de små vandhuller i bunden af kridtbruddet.

 

2 meter-kurven skærer tæt på land flere steder på denne plads, og fiskeriet er godt året rundt, men det gælder naturligvis om at ramme de rigtige dage. Klinterne er meget høje både syd og nord for kridtbruddet, og ligesom alle andre steder på klintekysten så gælder det, at færdsel under klinten er på eget ansvar.

 

Fra Holtug kan man gå både mod nord og mod syd, og da det er klintekyst på hele strækket, så er bundforholdene for det meste bestående af sten og klippestykker med spredt bevoksning. Der er nogle enkelte begrænsede områder med sand langs kysten, og man kan ofte se store stimer af tobis trække rundt her.

 

Har man mod på lidt sved på panden i forbindelse med en god spadseretur på glatte og ujævne klippestykker, så kan man bevæge sig mod syd i sådan ca. 30 minutters tid. Så kommer man til Mandehoved, som faktisk er Sjællands østligste punkt. Der er et stort rev i forbindelse med pynten, og man fisker her efter trækkende fisk.

 

Praktisk information: Der er dårlige signalforhold på stranden i Holtug, og da vi er tæt på Sverige, så roamer mobiltelefonen som regel på det svenske telenet. Husk dette når du har behov for at bruge din telefon, for så foregår det til udlandstakst.

 

Højerup

 

Kører man 10 kilometer længere mod syd kommer man til den næste officielle nedgang til klintekysten, nemlig i landsbyen Højerup, hvor Højerup Gl. Kirke ligger.

 

Den 16. marts 1928 styrtede kirkens kor i havet, men kirken var allerede blevet lukket af sikkerhedsmæssige hensyn i 1910. Den resterende del af bygningen er i dag grundigt sikret, og kan besøges i dagtimerne.

 

Efter at Stevns klint i juli måned 2014 blev udnævnt som en del UNESCO´s naturverdensarv er besøgstallet ved kirken nærmest eksploderet. Der er en parkeringsplads og et grønt område i tilknytning til kirken og traktørstedet, og parkeringsafgiften er i skrivende stund (januar 2015) 30 kr. Der må IKKE parkeres i Højerup by.

 

Fra klinten umiddelbart syd for kirken er der en trappe ned til stranden.

 

Trappen er forholdsvis ny, og er udført i rustfrit stål, som er det eneste der kan modstå bølgernes ubønhørlige hamren ind på kysten, når Østersøen virkelig viser tænder. Det siger sig selv, at en sådan trappe er meget dyr, hvilket er den direkte årsag til, at parkeringsafgiften er nødvendig. Det er Selskabet Højeruplund, som står for vedligeholdelse og opførelse af trappen.

 

Efter optagelsen på UNESCO´s liste er turisterne strømmet til specielt Højerup, og mange har klaget over, at den eksisterende trappe er for stejl. Det har betydet, at man nu laver trappen om i løbet af 2015, så den bliver knapt så stejl.

 

Kommet ned af trappen kan man igen gå både mod nord og mod syd, og der er fisk på hver en meter kyst. Klinten er meget høj, ca. 40 meter, på begge sider af kirken, og den er et betagende syn på en solskinsdag.

 

Vælger man at gå mod syd er klinten og kysten ikke mindre betagende, og der er flere kilometer jomfruelig kyst at udforske hvis man har lyst og energi til det. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget man orker at bevæge sig i sit fiskeri. For den ihærdige og nysgerrige kystfisker er der fantastiske muligheder for at finde sine helt egne hotspots.

 

Boesdal Gl. Kalkbrud

 

Ligesom i Holtug, så er der fra 1920´erne og helt op til 1970´erne brudt kalk i dette kalkbrud, der ligger 2 kilometer nord for Rødvig. Man kan stadig se spor af produktionen, i form af 2 kalkovne på kanten af bruddet, samt "Pyramiden", en stor pyramideformet bygning midt i bruddet, hvor man opbevarede knust og tørret kalk. I dag bliver bruddet ofte brugt til kulturelle arrangementer, og der blev blandt andet afholdt en stor technofest på stedet i 1990´erne.

 

Der er gode parkeringsforhold ved de gamle kalkovne, og turen til fods ned til kysten er kort og ubesværet.

 

Bugten mellem kalkbruddet og Korsnæb er meget dyb, mere end 10 meter på det dybeste sted, mens der på begge sider af bugten er noget lavere vand, ca. 2 - 3 meter. Bundforholdene er ligesom på resten af klintekysten bestående af klippestykker af varierende størrelse.

 

Lund

 

Lund regnes faktisk ikke med til klintekysten, for der er ikke meget klint tilbage når man kommer til dette sydligste punkt på Stevns. Kysten er meget lavvandet på strækket, og tilmed fyldt med større og mindre sten, mens der stadig er forekomster af de velkendte klippestykker, som man ser overalt på klintekysten.

 

Man parkerer ved den lille havn, og i lighed med de andre pladser, så parkér venligst hensynsfuldt og i respekt for eventuel skiltning. Der kan fiskes på begge sider af havnen, og det er kun fantasien, som sætter begrænsningen for den enkeltes udfoldelser i bestræbelserne på at finde de gode spots.

 

De ovenanførte 5 pladser er de officielle adgange til kysten på Stevns Klint, åbne for offentligheden og tilgængelige for alle. Der findes desuden et antal mere eller mindre privat etablerede nedgange til kysten, og disse er selvsagt ikke beskrevet her, idet de som sagt er private, og dermed ikke til brug for andre end ejeren.

 

Skulle man under sin færden på kysten under klinten støde på stiger eller trapper, så respektér venligst en eventuel skiltning eller afspærring af disse. Det er vigtigt at holde sig for øje, at jorden ovenfor klinten er privat eje, hvortil der ikke er adgang.

 

Planlægger du en tur til Stevns Klint, så kan du med fordel bruge Google Maps til dels at finde de nøjagtige adresser, og dels til at studere satellitbilleder af bundforholdene langs kysten.

 

Vil man vide mere om Stevns Klint, så kan der søges information på KALKLANDET hvor der også er kørselsvejledning

 

Copyright © Stevnsfisker.dk 2008 -2016